Dine rettigheter i arbeidslivet

Dine rettigheter som arbeidstaker reguleres av ulike regler. Noen er bestemt gjennom lover og gjelder for alle, andre rettigheter gjelder for dem som har en tariffavtale.

Skriftlig arbeidskontrakt

Du har krav på en skriftlig arbeidskontrakt. Denne skal undertegnes av deg og arbeidsgiver. Kontrakten skal inneholde hvor du skal arbeide, hva du skal arbeide med, når du skal starte, hvor lenge du skal arbeide og om det finnes en tariffavtale. Kontrakten skal også inneholde daglig og ukentlig arbeidstid og hvilken lønn og andre godtgjørelser som dere avtaler.

Opplæring

Du har krav på opplæring i den jobben du blir satt til. Opplæringen skal være i arbeidstiden og lønnet.

Lønnsslipp

Du har krav på å få en lønnsslipp som viser hvordan lønnen din er regnet ut. Lønnslippen er din kvittering for at du er trukket i skatt.

Pauser

Jobber du mer enn 5 1/2 time per dag, har du krav på pauser. Hvis du jobber åtte timer, skal du minst ha en halv times pause i løpet av dagen.

Overtid

Jobber du mer enn 40 timer i uken, har du krav på overtidsbetaling. Overtidstillegget skal være minst 40 prosent. Er du under 18 år, kan ingen pålegge deg overtids- eller nattarbeid.

Feriepenger

Du har krav på feriepenger uansett hvor mye, eller lite, du har tjent. Om du er tilknyttet en tariffavtale gjennom medlemskap i en fagforening, skal du ha 12 prosent av lønnen i feriepenger. Hvis du ikke er organisert, og har bare fire uker ferie, skal feriepengene være 10,2 prosent av lønnen. Feriepengene skal komme i tillegg til lønnen.

Oppsigelse

Blir du sagt opp fra jobben, skal du ha skriftlig oppsigelse som er saklig begrunnet. Sier du selv opp jobben, må du gjøre dette skriftlig. Oppsigelsestiden er minst én måned. Se loven. Oppsigelsestiden begynner å løpe fra den 1. i påfølgende måned.

Sluttattest

Du har krav på en skriftlig sluttattest. Denne skal beskrive hva du har gjort og hvor lenge du har arbeidet. En sluttattest er viktig neste gang du søker jobb.

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS