Lov- og avtaleverk

Her har vi samlet de lovene som på en eller annen måte har betydning for arbeidsforholdet ditt. De viktigste lovene for arbeidstakere er arbeidsmiljøloven, ferieloven og folketrygdloven, men også likestillingsloven og aksjeloven har bestemmelser som har stor betydning i arbeidslivet.

Lovdata kan du finne de primære rettskildene som regulerer borgernes rettigheter og plikter.

www.lovdata.no

Arbeidstilsynet er et offentlig organ som fører tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav. I tillegg har Arbeidstilsynet en generell informasjonsplikt i forhold til lover som er viktige i arbeidslivet.

www.arbeidstilsynet.no

Lover, regler og avtaler som regulerer ditt arbeidsforhold:

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS